دلتنگی ...

نظرات (9)

* به نام او* 

 

 

سلام ... 

دلم برای اینجا خیلی تنگ شده ... 

دلم برای نوشتن ... 

و بیشتر و بیشتر ..

 دلم برای قدم زدن در زیر آسمان آبی گنبد سبزمرقد پیامبرت ... 

 

 

 

و ... 

 

دلم می لرزد از دلتنگی خانه ی تو ... 

دلم فقط تو را می خواهد ...   

 

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky