به نام او

نظرات (11)

"به نام خداوند دل پر از تمنایم"

 

پروردگارا…….

شروع می کنم……..با نامت…….که زندگیم را با ریسمانی به آن بسته ام تا مرا در آغوش بگیری……

 

            الله اکبر

                        الله اکبر

                                    الله اکبر  

 

که تو با زیباترین نامت، ای بزرگ ،وجودم را تسلی می بخشی……..

 

                        راستی……..نامت چه رنگی است؟؟؟…….

                       

خداوندا……

شروع می کنم……با حضورت…….که تک تک لحظه هایم را می پروراند…….

            آرامش همیشگی قلبم……..حضور توست……..

            ای همیشه حاضر…….تو با بودنت به من بودن بخشیدی………

            در کنارم باش…….تا………بی نهایت باشم………

           

                        راستی…….حضورت چه رنگی است؟؟؟…….

                      

پروردگارا……..

شروع می کنم………با سکوتت…….که پر از فریاد است……..

            صدای نوازشگر سکوتت در انتهای قلبم نفوذ کرده است……..

            در همان شب ها………خودت خوب می دانی……..

            کاش هر شب……..همان شب ها بود………

            سکوتی بالاتر از سکوت دلنشین تو نیافتم……..

            که آرامشی ورای معنای آرامش را دارد……..

            ای کاش هر شب………همان شب ها بود…….

 

                        راستی……سکوتت چه رنگی است؟؟؟…….

 

خداوندا…….....

شروع می کنم…….با نگاهت……..که عشق دارد وعشق…….

            نگاهم که می کنی سرتاسر وجودم مملو از حس نیاز می شود……..

            از عشقت خجالت می کشم…….

            همیشه سعی کردم عاشقانه تر از خودت دوستت بدارم…….

            نمی دانم……..توانستم؟؟؟……..

            هیهات……..

 

                        راستی……..نگاهت چه رنگی است؟؟؟……

                       

پروردگارا……..

شروع می کنم………با وجودت……..که دیگر توان وصفش را ندارم…….

            فقط اینکه………

            وجودت را با تمام وجودم می ستایم و می پرستم…….

 

                        راستی…….وجودت چه رنگی است؟؟؟……..

                        تو که در عین بی رنگی همه رنگی……….

                        ولی تو………برای من……….زرد هستی……..

 

شگفتا!!!

            خدای بزرگ من……..

                        زندگیم زرد شده است با رویاهای زردم نزد تو……..

            ای خالق من………

                        چه شیرین است…….زرد بودن و نزد تو بودن……..

 

تمنایم را بپذیر……….

 

 

 

دوستان خوبم سلام……..

اولین پستم را با نام او آغاز کردم که رهرو راهم باشد………

 

التماس دعا………

شاد باشید………

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky